Hingga RM105b dijangka diraih tahun ini - SC

Oleh Mahanum Abdul Aziz
 

 

KUALA LUMPUR: Aktiviti meraih modal daripada pasaran ekuiti dan bon di Malaysia dijangka meningkat kepada antara RM90 bilion hingga RM105 bilion tahun ini. Pengerusi Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC), Tan Sri Ranjit Ajit Singh, berkata RM85 bilion dijangka dari terbitan bon dan sukuk, RM7 bilion dari tawaran awam permulaan (IPO), RM 7 bilion dari ekuiti. Beliau berkata, meskipun berdepan ketidaktentuan pasaran global, pasaran modal tempatan kekal kukuh disokong oleh infrastruktur pasaran yang stabil. Pada tahun lalu, hampir RM100 bilion dijana menerusi pasaran modal dengan RM87 bilion menerusi terbitan bon korporat dan IPO sementara bakinya menerusi pasaran sekunder. "Permulaan 2017 dilihat secara umumnya lebih positif. "Bagi Malaysia, asas ekonomi yang kukuh terus menyokong tinjauan pertumbuhan yang berterusan," katanya ketika ditemui pada Forum Dana Pelaburan Antarabangsa 2017 di sini, hari ini. Pada forum itu turut dilancarkan Pelan Tindakan Pengurusan Dana dan Kekayaan Islam lima tahun.

 

Sumber: Berita Harian